Logo Mister-auto Pro

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Maatschappelijke benaming: Mister Auto
Maatschappelijke zetel: 19 rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne, Frankrijk
Telefoon: 0858 88 63 90
Juridische vorm: vereenvoudigde aandelenvennootschap
(SAS = “Société par actions simplifiée” naar Frans recht), met een kapitaal van € 4.374.600
RCS Lyon 508 332 244
APE-code: 4532Z
Intracommunautair BTW-nummer: NL823282867B01
Publicatieverantwoordelijke: Jean-Michel Booh-Begue
Contact: klantenservice@mister-auto.nl
Ontwerp: Mister Auto
Webhosting: Google
Maatschappelijke zetel: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Telefoon: +35314361000

Informatie op de website

Tenzij anders vermeld, zijn de producten en diensten die op de onderhavige website worden gepresenteerd niet te koop aangeboden, maar zijn zij een algemene voorstelling van het producten- en dienstenassortiment dat wij verdelen in het land binnen welk de website kan leveren.

Aangezien Mister Auto geen zeggenschap noch controle heeft over de inhoud van websites van derden, is de toegang van de Gebruiker tot deze websites onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

Mister Auto is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen die verschijnen op de website www.mister-auto.nl zijn beschermd door de Franse wetgeving inzake auteursrecht en merkenrecht.

Alle elementen van de website, tekeningen, grafische afbeeldingen, pictogrammen, teksten, applicaties, scripts, functionaliteit en selectie of combinatie ervan, verschijnend onder het webadres www.mister-auto.nl zijn uitsluitend eigendom van Mister Auto. De handelsmerken en logo's op de website zijn uitsluitend eigendom van handelspartners, met uitzondering van de merken Bolk, Mister Auto en B Pro die exclusief eigendom zijn van Mister Auto.

De toegang tot de website brengt geen enkele overdracht van de bovengenoemde rechten met zich mee. De gebruiksrechten ivm de website worden alleen in digitale vorm verleend voor het visualiseren van de geraadpleegde pagina's, ten persoonlijke niet-overdraagbare en niet-exclusieve titel.

De Gebruiker stemt ermee in om geen enkel onderdeel van de website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, afbeelden of verkopen, door welk proces of onder welk vorm ook, in geheel of slechts gedeeltelijk, die afkomstig of gerelateerd is aan de website, voor andere doeleinden (inclusief commerciële redenen), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mister Auto.

In geval van onwettelijk of onrechtmatig gebruik van de website, behoudt Mister Auto zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen die zij nuttig acht en, in voorkomend geval, om gepaste juridische stappen te ondernemen en/of de inbreuk te melden aan gerechtelijke of politiële instanties.

Aanpassing van de website en van de gebruiksvoorwaarden

Mister Auto SAS kan ertoe gebracht worden de inhoud en informatie op de onderhavige website te wijzigen, alsook de onderhavige gebruiksvoorwaarden, met name om eventuele nieuwe wetgeving en/of toepasselijke regelgeving te respecteren en/of de website te verbeteren. Iedere wijziging zal deel uitmaken van de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Pictogram laden