[[text]]
[[text]]
thuiswinkel
[[ ngCart.getTotalItems() | number ]] Mijn winkelmandje
Mijn winkelmandje
[[ (key == 0) ? 'Voertuig niet gepreciseerd' : vehicleList[key] ]]
  • [[ item.getQuantity() | number ]]x [[ item.getName() ]] [[ item.getData().number ]] [[ item.getPrice() | currency ]]

Uw winkelmandje is leeg
[[text]]
[[text]]

Startmotor Renault

Kies uw voertuig
Zoeken op kenteken
Meer informatie over uw verwerking en uw rechten
Bovenstaande gegevens zijn verplicht en worden door Mister Auto SAS verwerkt voor de uitvoering van het contract en het volgen van bestellingen. Ze worden verzonden naar de serviceproviders die Mister Auto SAS voor dit doel gebruikt, indien nodig buiten de Europese Unie met passende wettelijke garanties die u kunt verkrijgen op onderstaand adres. Ze worden maximaal 5 jaar bewaard.

U kunt uw gegevens bekijken, wijzigen, bevestigen, verwijderen, overdragen en de beperking van de verwerking van uw gegevens aanvragen of u verzetten tegen de verwerking van uw gegevens via aanvraag per post op volgend adres: Mister Auto, Data Protection, 19 rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne, Frankrijk of per e-mail naar [email protected], op voorwaarde dat uw verzoek niet leidt tot de onmogelijkheid voor Mister Auto SAS om zijn wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienenbij de bevoegde autoriteiten.
of
Zoeken op voertuig

Uw cataloog

Tips voor het onderhoud van Renault

De enige functie van de startmotor in een auto is om de motor te starten.

In de meeste gevallen heeft de startmotor een starterrondsel dat in de vertanding van het vliegwiel grijpt. Door de electriciteit wordt het vliegwiel van de auto in beweging gezet en gaat de motor draaien.

Op het moment dat de startmotor van uw Renault dus niet meer werkt, zal de auto niet starten. Omgekeerd, als de auto niet start, wijst dat niet meteen op een probleem met de Renault's startmotor. Het kan ook zijn dat de accu niet goed meer is of de bougies versleten zijn. Dus voordat u een startmotor bestelt, controleert u of het inderdaad dat onderdeel is dat vervangen moet worden, onder andere door te kijken of de accu goed zit aangesloten en naar behoren werkt. Uiteraard kan er ook een electronisch probleem van algemene aard zijn dat ervoor zorgt dat uw Renault niet start.

Is het inderdaad de startmotor die kapot is, dan kunt u hier een nieuwe bestellen. Om te zorgen dat de startmotor die u bestelt past, verzoeken wij u het kenteken van de Renault in te vullen of het model en het motortype in de lijst aan te geven.