Logo Mister-auto Pro

PRIVACYBELEID

Deze website wordt bewerkt door MISTER AUTO, vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht (SAS), met hoofdkantoor gevestigd te 19 rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne (Frankrijk). Deze website wordt in Europa gehost door Google, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Dit privacybeleid verstrekt informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Wij verzoeken u om het aandachtig te lezen. Door op de website te navigeren, aanvaardt u de voorwaarden van dit beleid.

1. Categorieën van verwerkte gegevens / Links naar andere websites

Via deze website verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • de informatie die u aan ons verstrekt in het kader van de bestelling die u op onze website hebt gedaan, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer/IBAN, merk/model/type auto, overzicht van bestellingen, gebruikt betaalmiddel
 • de informatie in verband met uw bestelling, zoals de bestelde producten en diensten, het kenmerk van de bestelling, de factuurdatum, het factuurnummer, de contacten met de klantenservice, eventuele telefoongesprekken met de klantenservice
 • de informatie die u aan ons doorgeeft als u contact met ons opneemt om een andere reden dan een bestelling die u op onze website hebt gedaan
 • de ontvangen informatie in het kader van een ingediende beoordeling, zoals de betrokken bestelling, het commentaar, het ervaringstype in verband met de aankoop of dienst, een waardering van de ervaring, de tijdsaanduiding van de beoordeling
 • de informatie die wordt ingezameld door middel van cookies (voor meer informatie, raadpleeg het cookie-beleid)


Voor nadere toelichting, zie deel 2.

Deze website kan ook links naar andere websites van derden bevatten. Houd er rekening mee dat deze websites hun eigen beleid voor de bescherming van persoonsgegevens hebben. Wij verzoeken u om daarvan kennis te nemen bij inzage van deze websites.

U wordt op de hoogte gebracht dat Mister-Auto geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt in geval van inzage en gebruik van websites van derden.

2. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan uw verzoek en voor algemene administratieve doeleinden door Mister-Auto als verwerkingsverantwoordelijke, op de onderstaande manier.

Als verwerkingsverantwoordelijke, verwerken wij uw persoonsgegevens als volgt:

VERWERKING / DOELEINDEN

RECHTSGROND

Orderbeheer :

 • Aanmaken van klantaccount
 • Bestellingopname
 • Voorbereiding en verzending van bestellingen
 • Versturen van transactiebericht per e-mail
 • Follow-up van klantrelatie en verwerking van klachten / geschillen met klanten
 • Levering van de bestelling
 • Retour-beheer
 • Uitoefening van wettelijke en verkoopgaranties
 • Facturatiebeheer, incasso, terugbetalingen
 • Geschillen in verband met fraude
 • Follow-up en analyse van de verbetering van de klantervaring
 • Opstelling van verkoopstatistieken

Uitvoering van de overeenkomst

Gerechtvaardigde belangen van Mister-Auto voor de volgende doeleinden:

 • Geschillen in verband met fraude
 • Follow-up en analyse van de verbetering van de klantervaring
 • Opstelling van verkoopstatistieken

Toestemming voor MO/TO betalingen

Debiteurenbeheer

Aangiften en afdrachten aan belasting-innende instanties

Wettelijke verplichting

Hulp bij de keuze van geschikte onderdelen voor de auto :

 • Voor de verkoop: het aanbieden van onderdelen die geschikt zijn voor de auto’s van (potentiële) klanten
 • Na de verkoop: verificatie van geschikte onderdelen voor de auto’s

Toestemming

Bestrijding van fraude met betaalmiddelen en onbetaalde rekeningen

 • opsporen van fouten in bestellingen van klanten (bijvoorbeeld dubbele bestellingen)
 • detectie van potentiële fraude
 • escalatie van niet-betaalde schulden
   

Gerechtvaardigde belangen van Mister-Auto

Opname van telefoongesprekken met de klantenservice :

Controle en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van onderaannemers die de klantenservice uitvoeren

Gerechtvaardigde belangen van Mister-Auto

Beheer van beoordelingen van klanten/producten :

 • Follow-up van de klanttevredenheid
 • Verzameling van productbeoordelingen voor weergave op de website

Gerechtvaardigde belangen de Mister-Auto voor de verzending van beoordelingsverzoek aan klanten 

Toestemming van de betrokkene voor gebruik van zijn/haar beoordeling 

Commerciële prospectie :

 • Nieuw bezoek van de website genereren via verschillende marketingkanalen
 • Commerciële prospectie voor rekening van Mister-Auto per e-mail en advertenties (push marketing)
 • Commerciële prospectie via remarketing
 • Commercialisering van de klantendatabase bij partners van Mister-Auto, voor commerciële prospectie voor rekening van de partners van Mister-Auto

Toestemming

Gerechtvaardigde belangen van Mister-Auto voor standaard abonnement op nieuwsbrieven met productaanbod dat vergelijkbaar is met eerder gekochte artikelen

Gerechtvaardigde belangen van Mister-Auto wat betreft commerciële prospectie per post en/of telefoon

Statistische analyse voor optimalisering van onze website en efficiënte marketingcampagnes :

 • Evaluatie van het gebruik van onze website en de efficiëntie van onze reclamecampagnes
 • Onderzoek naar gebruiksgedrag
 • Verbetering van onze website

Toestemming

Statistisch onderzoek voor persoonlijke aanpassing van ons aanbod :

 • Optimalisering van de conversie
 • Personaliseren van onze website
 • Indeling van producten volgens persoonlijke volgorde op pagina’s met productlijsten
 • Persoonlijke aanbevelingen van producten in specifieke blokken

Toestemming

Contactbeheer buiten het kader van een bestelling :

 • Het beantwoorden van informatieverzoeken voor de verkoop (zoals informatieverzoeken over een product, de verkrijgbaarheid…)
 • De verwerking van gesignaleerde problemen op de website
 • De verwerking van vindbaarheidsverzoeken van leveranciers en partnerschapsaanvragen
 • Inzameling van open sollicitaties
 • Verwerking van overige verzoeken

Toestemming

Voor de verkoop: uitvoering van de overeenkomst

Verwerking van verzoeken voor het uitoefenen van rechten van inzage, rectificatie, verwijderen, beperken, bezwaar, overdraagbaarheid

Wettelijke verplichting

 

Geautomatiseerde beslissing als onderdeel van fraudepreventie :

Mister Auto hanteert een systeem van geautomatiseerde besluitvorming als onderdeel van een risicoanalyse om fraude te bestrijden. Dit systeem, dat u een score geeft op basis van verschillende variabelen (volume van de aankopen, herhaling, frequentie, enz.) om u een score te geven, wordt eerst uitsluitend uitgevoerd door middel van geautomatiseerde verwerking door de betalingsdienstaanbieder en vervolgens door middel van handmatige verwerking door Mister Auto, wanneer uw bestelling is gevalideerd maar er een risico op fraude blijft bestaan of een mogelijke fout in de bestelling wordt gedetecteerd door onze diensten. Afhankelijk van de score behoudt Mister Auto zich het recht voor uw bestelling te annuleren of u de toegang tot zijn diensten te ontzeggen. U kunt contact opnemen met Mister Auto (dataprotection@mister-auto.com) voor meer informatie over scoren voor jezelf.

 

Uw persoonsgegevens worden gedurende de volgende termijnen bewaard:

 • Gegevens in verband met bestellingen: 5 jaar vanaf de laatste activiteit
 • Fraudepreventie: wettelijke verjaringstermijn
 • Gegevens van commerciële prospectie: 3 jaar vanaf de laatste activiteit
 • Facturen: 10 jaar
 • Gegevens zonder verband met bestellingen: 3 jaar
 • Opgenomen telefoongesprekken met de klantenservice: 30 dagen
 • Cookies: Maximaal 13 maanden


Wij kunnen uw persoonsgegevens eventueel doorgeven aan de volgende ontvangers die optreden in de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden: 

 • Onze interne afdelingen
 • Ons filiaal Caronway Maroc (219 boulevard Zerktouni, Résidence El Bardai, Casablanca, Marokko). Op Marokko is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing, maar er zijn passende waarborgen ingesteld en met name standaardcontractbepalingen.
 • Onze dienstverleners voor betalingen, transport, klantenservice, IT-dienstverleners
 • Controleautoriteiten, bestuursrechtelijke instanties
 • De partners van de vennootschap Mister Auto die u hun commerciële aanbiedingen willen sturen, als u daarvoor uw toestemming hebt verleend of als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruikte prospectiekanaal. Om kennis te nemen van de lijst met partners van Mister Auto en hun activiteitenbranche, klik hier.


Houd er rekening mee dat de dienstverlenende klanten Outsourcia en Prestacall zich respectievelijk in Marokko en Moldavië bevinden, landen waar het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie niet van toepassing is. Er zijn passende waarborgen ingesteld en met name standaardcontractbepalingen.

3. Interactie met sociale media

U kunt ook contact met ons opnemen via onze sociale mediakanalen. Bijvoorbeeld als u ons een bericht stuurt of een bericht post op onze sociale media pagina’s, kunnen wij de informatie in uw bericht of post gebruiken om contact met u op te nemen naar aanleiding van de gestelde vraag/het verzoek. Om u de verzochte bijstand te verlenen kunnen wij u vragen om direct of via privé-bericht extra informatie te sturen, zoals nadere informatie over het probleem, uw naam, e-mailadres, het voertuigidentificatienummer (VIN) van uw auto, uw telefoonnummer, plaats (stad/land) en/of het merk, het model en het bouwjaar van de auto. De informatie die u ons verstrekt zal niet worden gebruikt voor directe marketingdoeleinden; marktonderzoek voor het verbeteren van diensten en producten wordt alleen uitgevoerd op basis van geaggregeerde (anonieme) gegevens.

Houd er rekening mee dat u geen gevoelige gegevens mag doorgeven (zoals informatie over ras of etnische oorsprong, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of gezondheid) in uw bericht. Wij vestigen uw aandacht op het openbare karakter van berichten die u post op de openbare ruimte van een sociaal media.

4. Uw rechten

U beschikt over een recht van inzage, rectificatie, gegevenswissing (recht op vergetelheid), beperken van de verwerking, overdraagbaarheid van uw gegevens evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben krachtens artikel 6(1)(e) of (f) van de AVG of als de persoonsgegevens worden verwerkt voor commerciële doeleinden in overeenstemming met het toepasselijke recht. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan volledig geautomatiseerde besluitvorming.

Houd er rekening mee dat deze rechten wettelijk beperkt zijn en dat er voorwaarden gelden opdat wij hier recht aan kunnen doen.

Recht van rectificatie:
De wijzigingen die u in uw persoonlijke informatie in uw klantaccount aanbrengt worden doorgevoerd naar onze database.

Op reclame abonneren / abonnement opzeggen:
U kunt toestemming verlenen of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Dit doet u als volgt:

 • Als u toestemming verleent om commerciële mededelingen van Mister-Auto of haar partners te ontvangen, vink dan het overeenkomende vakje aan van de gewenste manier van contact bij het aanmaken van uw klantaccount of op een later moment in uw klantaccount (facultatief).
 • Als u geen contact voor marketingdoeleinden wenst, vink het overeenkomende vakje in uw klantaccount dan uit.

Om uw rechten uit te oefenen, neem contact met ons op:

 • per e-mail dataprotection@mister-auto.com,
 • of per post op het volgende adres: Mister Auto, Service Data Protection, 19 rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne, Frankrijk.


U hebt ook het recht een klacht in te dienen (Art. 77 AVG) bij de Franse toezichthoudende autoriteit, de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, via de volgende URL https://www.cnil.fr/fr/plaintes, of per post (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, Frankrijk).

5. Update van dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij verzoeken u daarom het privacybeleid regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van aangebrachte wijzigingen.

6. Onze contactgegevens

Mister Auto
Service Data Protection
19 rue Alfred de Musset
69100 Villeurbanne
Frankrijk
dataprotection@mister-auto.com


 

Versie: 13 juni 2023

Zie de wettelijke vermeldingen voor de volledige gegevens van de vennootschap.

Pictogram laden